2010/Jul/07

7;7

 

แวะมาอัพเลว ., อัพเพราะเป็นวันนี้(?) 55

 

ยังมีชีวิตอยู่ค่ะ แม้จะชอกช้ำไปทั้งตัวจากการรับน้อง =-=

 

 

หนูอยากเที่ยวววววววววววววววว

 

อยากคอสสสสสสสสส

 

T<>T;;;;